‘Çevre sorunlarımızı el birliği ve güç birliği yaparak çözebiliriz’

Batman Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Hasan Argunağa, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle çevre sorunları ile ilgili rapor sundu.

‘Çevre sorunlarımızı el birliği ve güç birliği yaparak çözebiliriz’
Yayınlama: 04.06.2024
14
A+
A-

Argunağa “Batman halkını çevre sorunları konusunda sorumlu davranmaya, çevreyi kirletmemeye, kirletenleri uyarmaya davet ediyoruz. Halen tarafımızdan tespit edilip kayıt altına alınan ve deklerasyon ile kamuoyuna ilan edilen bu kentin çok ciddi çevre sorunları bulunuyor, ancak çözümsüz değildir. Bütün çevre sorunlarımızı el birliği ve güç birliği yaparak çözüme kavuşturabiliriz. Kentimizin çevre sorunlarının çözümü için öncelikle iyi niyetle her türlü katkıyı sunmaya, etkili bir kamuoyu oluşturmaya ve gerektiğinde eleştirilerden asla kaçınmayacağımıza dair irademizi kamuoyu ile paylaşırken, daha önce kamuoyuna deklere ettiğimiz ancak çözüm bulunmamış önemli çevre sorunlarımızdan bazılarını özetleyen çevre raporumuzu bugün vesilesiyle bir kere daha il yöneticilerimizin ve Batman kamuoyunun takdirine sunuyoruz:

ÇEVRE RAPORUMUZ

1- Kanserojen madde içeren asbestli içme suyu borularının değiştirilmesi, bunun için yol haritasının kamuoyu ile paylaşılması,

2- Halen İkiztepe köyü yakınında sadece fiziksel arıtmanın yapıldığı kentimizin Atıksu (kanalizasyon lağım sularının)Arıtma Sisteminin İleri Biyolojik ve Kimyasal Arıtma ünitelerine kavuşturulması,

3- İluh Deresi Kentsel Dönüşüm Projesinin hayata geçirilmesi, kentimizin bu büyük ayıptan kurtarılması, ıslah sağlanıncaya kadar temiz tutulması, dereye akıtılan her türlü atık sular ile lağımların ivedilikle önlenmesi,

4- Kentimiz ve tüm ilçelerimizin katı atık denilen çöplerinin ıslahını ve geri dönüşümünü sağlayacak bertaraf tesis projesinin hayata geçirilmesi, mevcut katı atık tesisinden kaynaklı olarak Binatlı ve Akça köylerini tehdit eden pis suların önlenmesi,

5- Batman kent merkezindeki beş yüz bin insanın içme suyunun temin edildiği Batman Çayı yanındaki su kuyularının güvencede olması, Batman Çayı üzerinde Batman Valiliği ve Silvan Kaymakamlığı tarafından yapımı düşünülen tüm Organize Sanayi Bölgesi ve Küçük Sanayi Sitelerinden vazgeçilmesi, bahse konu yatırımların içme suyu havzalarımızı kirletmeyecek alanlarda yapılması,

6- Kent merkezinin muhtelif yerlerinde bulunan yüksek gürültü çıkararak halkı rahatsız eden ve çevreyi kirleten, halk sağlığına zarar veren; kullanılmış eski beyaz eşyalar vs malzemeleri toplayarak presleyen çöp evlere izin verilmemesi, bu kirlilik merkezlerinin kent dışına taşınması için geçmiş yıllarda Belediye Meclisince alınan kararın pratik bulması,

7- Batman’ın mevcut Organize Sanayi Bölgesi’nden kaynaklı olarak tarım alanlarının arasından geçen kimyasal atık sularının önlenmesi, temeli atılan atıksu tesisinin en kısa zamanda hayata geçirilmesi,

8- Kaldırım İşgalleri konusunda daha önce Belediye Meclis’i tarafından alınan karar doğrultusunda işgallere hiçbir şekilde izin verilmemesi,

9- Olası depremlerde kentimizin felaketler yaşamaması için imardaki çarpıklıklar, çok katlı yapılar, çarpık kentleşme ve zemin çöküntüleri meseleleri için ilgili kamu kurum ve kuruluşları, STK’lar ile ortaklaşarak çalışmaların yapılması, bunun için konferans, panel ve çalıştayların düzenlenmesi,

10- Batman ve yöresinde mısır başta olmak üzere ürünlerin, toprağı mahfeden vahşi sulama yerine damlama ve yağmurlama yöntemiyle sulanması için gereken çalışmaların Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından başlatılarak, çiftçilerin bilinçlendirilmesi,

11- Kent içme sularının, geçmişte tespit edilen kanserojen madde içeren fenol nedeniyle düzenli olarak akredite olmuş büyük laboratuvarlarda analize gönderilerek, sonuçlarından kamuoyunun bilgilendirilmesini,

12- Batman kent merkezinde devam eden hayvan besiciliği için alınan kararların pratik bulması, bu meselenin çözüme kavuşturulması.

13- Batman kent merkezinde hava kirliliği için önlem alınması, yoksul vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılan aşırı partikül içeren Şırnak kömürlerinin dağıtılmaması ve kullanımına izin verilmemesi, Batman’a Yeşil Kuşak kazandırılması için daha etkin çalışmaların yapılması,

14- Batman kırsalında bulunan bütün petrol sahalarımızdan kaynaklı her türlü petrol ve atık kirliliği için ilgili kamu kurum ve özel kuruluşları görevlerini daha etkin şekilde yapmalı ve doğa ve çevre için tehdit oluşturabilecek kirliliğe izin vermemeleri,

15- Batman Kent merkezi ve çevresindeki tüm parkların temiz tutulması için ilgili kurum ve kuruluşların görevlerini yapmaları, gerekli denetim ve cezai yaptırımlardan kaçınmamaları.

 

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.